– należy wydrukować odpowiedni druk i wypełnić go czytelnie - najjlepiej drukowanymi literami,

– deklaracja członkowska:
*1 – jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres zamieszkania, pola pozostawić niewypełnione,
*2 – obowiązuje podanie co najmniej jednego numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail,
*3 – np.: umowa o pracę, umowa poprzez mianowanie, umowa cywilnoprawna,
*4 – pole dotyczy nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany,
*5 – np.: na czas nieokreślony, na czas określony,
*6 – wynikający z umowy o pracę (bez nadgodzin lub godzin ponadwymiarowych) np.: pełny etat, 1/4 etatu, 1/2 etatu ,16/18 etatu lub łączony 9/18 i 13/26,

– aktualizacja danych:
wypełnić pola 1-4 i 24-26, a pozostałe tylko w przypadku dokonywania aktualizacji zgodnie z objaśnieniami z deklaracji członkowskiej. Ponadto w druku aktualizacji należy podać cel jej składania wraz z datą dokonania się zmiany,

–oświadczenia:
obniżona składka związkowa 0,50% przeznaczona jest dla małżonków, gdy oboje są członkami związku, a także dla członków związku, którzy wskazali dwóch pracodawców, u których są zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1,5 etatu. Pozostałe osoby wypełniają oświadczenie dotyczące składki w wysokości 0,75%,

–w przypadku wskazania dwóch pracodawców należy wypełnić deklarację członkowską oraz aktualizację danych,

–do zarządu międzyzakładowego należy dostarczyć oryginały dokumentów dotyczących wstąpienia do związku, wskazania pracodawcy lub zmiany oświadczeń dotyczących składki związkowej. W pozostałych przypadkach wystarczy przesłać skany wypełnionych dokumentów jako załączniki do wiadomości e-mail.

© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska