Start • o nas • kontakt
o związku w skrócie
pełna nazwa:
Związek Zawodowy Oświata
Krajowy Rejestr Sądowy:
0000304369  
nr REGON:NIP:
2409038689542634013
organ reprezentacji:
zarząd związku
organ nadzoru:
komisja rewizyjna
kadencja organów związku:
II - pięcioletnia – od 18.03.2016r.
siedziba zarządu związku:
40–216 Katowice, ul. Słowiańska 1
telefon - fax:
32 729 74 80,   32 729 74 81
fax 32 700 32 70
e-mail:
biuro@oswiata.info
  komunikator Skype :
z.z.oswiata  
4 kwietnia 2012 r.

O nas..., czyli jakim jesteśmy Związkiem?

Związek Zawodowy Oświata został założony w kwietniu 2008 roku i rozpoczął swoją działalność jako międzyzakładowa organizacja związkowa, obejmująca swoim działaniem katowickie szkoły. Obecnie jesteśmy Związkiem o ogólnopolskim zasięgu, mającym jednostki organizacyjne już w 12 województwach.

Decyzja o założeniu Związku zapadła nie tylko w świetle obserwacji narastających nieprawidłowych zjawisk w szkolnictwie, ale przede wszystkim była podyktowana doświadczeniem i realną potrzebą obrony osób w nim zatrudnionych. W praktyce oznacza to: przeciwstawianie się mobbingowi, tworzeniu w szkołach uprzywilejowanych grup pracowniczych, szykanowaniu osób śmiało i otwarcie wypowiadających swoje krytyczne uwagi i opinie, łamaniu praw pracowniczych, przy jednoczesnym obciążaniu zatrudnionych dodatkowymi czynnościami, które najczęściej nie wynikają z zakresu ich obowiązków. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji, gdy kurczy się ilość oddziałów ze względu na niż demograficzny, a samorządy szukają oszczędności.

W obronie poszanowania praw i interesów swoich członków Związek sięga po dostępne środki, jakie stwarza mu prawo pracy, włącznie z reprezentowaniem pokrzywdzonych przed Sądami Pracy.

Związek docenia też i wspiera działania osób reprezentujących pracodawcę, które w szkołach i placówkach oświatowych budują przejrzyste i otwarte relacje w oparciu o poszanowanie i przestrzeganie prawa oświatowego i prawa pracy wraz z poszanowaniem godności każdego pracownika, tworząc w ten sposób przyjazną atmosferę z zachowaniem właściwych relacji na linii pracodawca- pracownik.

Różnorodność form działania Związku podyktowana jest przekonaniem, że szkoła to szczególny zakład pracy, w którym powinno się wychowywać młodego człowieka na bazie właściwych postaw i w oparciu o dobry przykład budowania relacji społecznych.

zarząd Związku
© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska