Start • strona główna • działalność socjalna

Odpowiedzialność karna?

Świadczenia socjalne powinny być elementem polityki pracodawcy przyjaznym pracownikowi, gdyż to pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia w miarę posiadanych możliwości socjalnych potrzeb pracowników (Kodeks pracy art. 94 pkt 8). Nie ma więc uzasadnienia dla restrykcji w przypadku, gdy pracownik nie dołączy do wniosku wymaganego załącznika. Pracodawca, jako administrator Funduszu, powinien dokonać wstępnej weryfikacji wniosków, aby zwrócić pracownikowi uwagę na brak załączników, które wynikają z warunków i zasad korzystania ze świadczenia. Nie może być więc mowy o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku złożonego bez wymaganych załączników, chyba że pracownik pomimo uwag pracodawcy nie dokona stosownego uzupełnienia. Mówiąc o pracodawcy, mamy również na uwadze wszystkie osoby, którym w ramach zakresu obowiązków przydzielił on zadania z zakresu administrowania Funduszem. W żadnym wypadku nie może dojść do zapisów w regulaminie z zakresu regulowanego przez Kodeks karny. Straszeniem pracowników nie można bowiem zastąpić braku starannie opracowanego regulaminu oraz braku działań pracodawcy, mających na celu sprawdzenie rzetelności wskazanych we wniosku danych. Ewentualną sytuacją uprawniająca pracodawcę do sięgnięcia po ten rodzaj odpowiedzialności mogłoby być stwierdzone przez odpowiednie organy posłużenie się fałszywymi dokumentami w celu wyłudzenia środków z Funduszu. Natomiast ustawa o zfśs daje możliwość związkom zawodowym zwrócenia się do sądu pracy o zwrot przez pracodawcę środków Funduszu wydanych niezgodnie z przepisami ustawy. Ponadto ustawa zakłada karę grzywny dla pracodawcy, którą orzeka się na wniosek właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy, za podejmowanie działań niezgodnych z przepisami ustawy.

© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska