Start • strona główna • działalność socjalna

O niektórych świadczeniach
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Świadczenie urlopowe w oświacie pełni szczególną rolę, gdyż ustawa Karta Nauczyciela określa konkretnie wysokość tego świadczenia, jakie ma być wypłacane nauczycielowi. Ponieważ pracodawca ma obowiązek równo traktować pracowników, świadczenia urlopowe w odpowiedniej wysokości są należne również pracownikom samorządowym (zwanym pracownikami administracji i obsługi), z tą tylko różnicą, że musi ono być uzależnione od sytuacji materialnej pracownika. Pomoc ze względu na trudną sytuację materialną pracowników wymaga określenia, jaką sytuację uznaje się za uprawniającą do wypłaty tego świadczenia. Dobrym rozwiązaniem może być odpowiednie wykorzystanie minimum egzystencji i minimum socjalnego publikowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (ostatnie dane z grudnia 2008 r.). Pożyczka na cele mieszkaniowe jest świadczeniem, z którego powinien docelowo móc korzystać każdy pracownik, dlatego też spłaty pożyczek powinny zasilać kwoty przeznaczane corocznie na ich udzielanie tak, aby jak najszybciej móc zrealizować ten cel. Ponadto spłaty pożyczek powinny być dostosowane do kryterium socjalnego poprzez wydłużanie okresu spłaty lub zróżnicowanie w oprocentowaniu pożyczek. Szczególna sytuacja materialna pracownika powinna go uprawniać do bezzwrotnej pożyczki lub do częściowego umorzenia jej spłaty.

© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska