Start • strona główna • działalność socjalna

Głosowanie czy uzgadnianie?

W komisji socjalnej dochodzi do podejmowania decyzji w sprawie przyznawania świadczeń poprzez głosowanie jak każdym kolegialnym organie, w myśl zasady – demokracja przede wszystkim. Ponieważ regulamin nakłada na związki zawodowe obowiązek wyznaczenia do komisji przedstawiciela, to jego udział jest uznawany przez pracodawcę jako udział w uzgodnieniu przyznawania świadczeń z Funduszu. Może dojść do sytuacji, w której przedstawiciel związku zostaje przegłosowany przy rozpatrywaniu wniosku złożonego przez pracownika będącego członkiem tego Związku i w efekcie świadczenie socjalne nie zostanie wypłacone temu pracownikowi. Związek reprezentujący pracownika nie może się więc odwołać od decyzji komisji, gdyż regulamin zakładający udział jego przedstawiciela określa jednocześnie ten udział jako uzgadnianie. Często również nie ma się od czego odwołać, gdyż w regulaminie brak jest zasad korzystania z Funduszu, tak więc decyzja zależy jedynie od uznania poszczególnych członków komisji socjalnej. Tymczasem podstawą przyznawaniu świadczeń przez pracodawcę w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi jest ustawa o związkach zawodowych, a nie ustawa o zfśs. Uzgadnianie jest definiowane przez prawo jako dochodzenie do wspólnego stanowiska. Sposób, w jaki pracodawca dokonuje tego uzgodnienia zależy od porozumienia (uzgodnienia na zasadzie współstanowienia) dokonanego z poszczególnymi związkami. W związku z tym, przyznawanie świadczeń w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nie może być określane w regulaminie, którego podstawą jest ustawa o zfśs, a głosowanie nie może ograniczać prawa związków do reprezentowania interesów swoich członków.

© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska