Start • strona główna

kontakt z nami - zmiana

Od 30 czerwca do 29 sierpnia br. ulegają zmianie godziny, w których będzie można skontaktować się z biurem zarządu związku lub zarządu międzyzakładowego......
Czytaj więcej ....  

Jak wstąpić do związku....

Czytaj ....  

zfśs ....

Zakres regulacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, do której uprawniony jest pracodawca oraz, w procesie uzgadniania, zakładowe organizacje związkowe, wyznacza ustawa ....
Czytaj więcej ....  

Urlop zdrowotny
łaska dyrektora, czy prawo nauczyciela ....

Czytaj ....  

Sprawdź,
jak dyrektor płaci Ci
za godziny
ponadwymiarowe....

Czytaj ....  

Organizacja roku szkolnego ....

Czytaj więcej ....  
© Copyright 2008 – 2014 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska