Start • strona główna

Organizacja roku szkolnego 2014/2015

Czytaj więcej ....  

Jak wstąpić do związku....

Czytaj ....  

kontakt z nami -

godziny, w których będzie można skontaktować się z biurem zarządu związku lub zarządu międzyzakładowego......
Czytaj więcej ....  

zfśs ....

Zakres regulacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, do której uprawniony jest pracodawca oraz, w procesie uzgadniania, zakładowe organizacje związkowe, wyznacza ustawa ....
Czytaj więcej ....  

Urlop zdrowotny
łaska dyrektora, czy prawo nauczyciela ....

Czytaj ....  

Sprawdź,
jak dyrektor płaci Ci
za godziny
ponadwymiarowe....

Czytaj ....  
© Copyright 2008 – 2014 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska