Start • strona główna • działalność socjalna

Komisja socjalna
w zamian za warunki i zasady korzystania ze środków Funduszu

Opracowanie w sposób staranny regulaminu zawierającego warunki i zasady korzystania ze środków Funduszu może okazać się zadaniem pracochłonnym, gdyż sytuacja materialna jak i warunki życia ulegają zmianom, a więc warunki i zasady korzystania ze środków Funduszu powinny być dostosowywane również do zmieniającej się rzeczywistości. Ponadto ich podział powinien być starannie regulowany poprzez zasady przekazywania środków na poszczególne cele działalności socjalnej. Rozwiązaniem, po które często sięgają pracodawcy, jest zastępowanie warunków i zasad korzystania ze środków Funduszu oraz zasad przekazywania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej działaniem komisji socjalnej. Udział pracodawcy w komisji, powołanie do jej składu przedstawicieli związków zawodowych oraz przedstawicieli wybranych przez pracowników ma zapewnić demokratyczny i sprawiedliwy sposób podziału środków Funduszu. Tyle tylko, że pracownik w zamian za płynącą z zapisów regulaminu wiedzę, do jakich świadczeń i w jakiej wysokości uprawnia go jego sytuacja materialna i życiowa, otrzymuje zapewnienie, że w jego sprawie decyzję podejmie komisja.

© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska